Glossary

Break even

Break even är då kostnader och intäkter är lika stora: ingen nettoförlust eller nettovinst.