Glossary

Lo-Hand

I Hi/Lo-varianter av poker delas potten mellan den bästa och den sämsta handen. Lo-hand är en hand som tävlar om den låga delen av potten. En låg hand kan både vara den bästa och den sämsta handen.
Relaterade Ämnen:

Hi/Lo, Hi-Hand